Suosituksia

O.P.I. Group Oy ei ole ensisijaisesti metodikonsultti tai kouluttaja.  Toimimme prosessikonsulttina.  Tämä merkitsee että painotamme kumppanimme ajankohtaista tilannetta ja toimintaympäristöä. Lähestymistavan yksityiskohdan määrittyvät niiden mukaan.  Perusajatuksena on etsiä asiakkaan toimintaan soveltuvat ratkaisut, ei pelkästään käyttää yhtä ennalta määrättyä metodista lähestymistapaa asiaan kuin asiaan.  On eri asia heittäytyä mukaan asiakkaan tilanteeseen kuin tarkastella sitä pelkästään yhden teoreettisen mallin kautta.
 Asiakkaiden suosituksia  Rusi_suosituksia
On ymmärrettävää että tehtävät ovat luottamuksellisia luonteensa vuoksi. Lähes poikkeuksetta kehittämisen yhteydessä joudutaan käsittelemään myös sensitiivistä tai muuten salassapidettävää tietoa.  Osa käsitellyistä asioista voi olla vielä kilpailutilanteen vuoksi luottamuksellisia.
Tästä syystä johtuen kaikista toimeksiannoista ei ole kirjallisia suosituksia. Osasta toimeksiantoja minulla saattaa olla lupa kertoa vain suullisesti.  Kysy lisää, mikäli asia kiinnostaa ja sillä on merkitystä Sinulle.

Turku School of Economics EXE ja Turun Ylipiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestämä Certified Foresight Professional -koulutus oli muodollisesti 20 opintopistettä vastaava opintosuoritus, mutta se käytettiin erittäin hyvin jo valmiiden ammattilaisten tulevaisuuskuvan ja käytettävän lähestymistavan laajentamiseen.  Opintojen lisäksi kokonaisuuteen kuului sertifioitava harjoitustyö asiakasorganisaation ennakointijärjestelmän kehittämisestä.  Tämä oli minulla laajuudeltaan satasivuinen melko perusteellinen systeeminen kuvaus ennakointimetodiikasta ja sen liittämisestä organisaation johtamisen osaksi.  CFP Kurssitodistus